Café Hack i modvind: Kræver penge i strid med reglerne

mandag d. 27. februar 2017 kl: 13. 09 Af: Jørgen Rosengren
Søren Dahl
Søren Dahl og hans produktionsselskab har handlet i strid med DRs regler. Foto: Morten Germund/Scanpix.

Produktionsselskabet bag Café Hack har opkrævet honorarer for at rykke programmet ud på forskellige lokationer i Danmark. Søren Dahl er medejer af produktionsselskabet.

Et af Dan­marks mest popu­lære radiopro­gram­mer – Café Hack – har i klar strid med DRs reg­ler for­langt 67.500 kro­ner i beta­ling for at sende en udgave af pro­gram­met fra Sal­lings­und Fær­ge­kro på Mors.

Det afslørede Radio24syv onsdag. Og siden er snebolden rullet. Desværre opad bakke for den kendte radiovært Søren Dahl og hans produktionsselskab SK Production, der står bag programmet af netop Café Hack.

On the road

Café Hack sen­des hver søn­dag fra Café Hack i Aar­hus, men vil i løbet af som­me­ren 2017 rykke ud i lan­det og sende fra et såkaldt ”Roads­how 2017” otte for­skel­lige ste­der, her­i­blandt Sal­lings­und Fær­ge­kro på Mors, der har accep­te­ret at betale 67.500 kro­ner for at få Cafe Hacks på besøg og blive eks­po­ne­ret for hund­redt­u­sind­vis af P4-lyttere.

Flere tilfælde

En rundringning foretaget af TV 2 afslører dog, at tilfældet ikke står alene. Nyborg slot betalte i omegnen af 70.000 for et besøg fra Cafe Hack den 26. juni, mens både Aalborg Kongres & Kulturcenter og Knivholt Hovedgaard i Frederikshavn over for TV 2 bekræfter, at de har givet et beløb for at få besøg af Cafe Hack – dog uden at gå yderligere i detaljer.

"Café Hack" genopstår efter DR-skandale

I strid med reglerne

Lars Daneskov, kanal­re­dak­tør på P4, bekla­ger over for Radio24syv, at SK Pro­ductions i strid med DRs reg­ler har for­langt de mange tusinde kro­ner:

– Vi kan ikke gøre andet end at lægge os fladt ned. Jeg har ikke været klar over den her kon­struk­tion. Jeg har bedt Café Hack om at tage alle som­mer­pro­gram­mer op til revur­de­ring, så sel­ska­bet lever op til vores ret­nings­linjer. Vi skal ikke lave skjult sponso­re­ring og vores eksterne pro­gram­mer skal ikke opkræve penge for at sende ude i lan­det, siger han til Radio24syv.

DR stopper Café Hack efter kritik

Café Hack har 690.000 lyttere i gennemsnit til hvert program.

Kendte.dk har forsøgt at få en kommentar fra Søren Dahl, men han har endnu ikke besvaret vores henvendelse.

Del din kommentar

Forsiden lige nu