Kom med indenfor på Marselisborg

tirsdag d. 14. august 2018 kl: 20. 10 Af: Louise Bennetzen

Slottet var en gave fra Aarhus by og folk i et forsøg på at få kongefamilien mere til Jylland.

Marselisborg Slot er et af kongefamiliens slotte, og bliver brugt som sommerresidens. Slottet ligger på Kongevejen 100 i det sydlige Aarhus og er omgivet af en park i engelsk stil med små søer, en rosenhave og en række kunstværker.

Slottet var en gave fra folket til tronfølgerparret Prins Christian den 10. og Prinsesse Alexandrine i 1898 i et forsøg på oftere at få kongefamilien til Jylland, der på daværende tidspunkt ikke havde haft en residens i Jylland i flere århundreder.

Marselisborg Gods

I 1661 blev kong Frederik 3. nødt til at overdrage en del krongods i Jylland til en af sine kreditorer, den hollandske storkøbmand Gabriel Marselis. I den ombæring fik købmanden godset Havreballegård – hvad der senere vil blive kendt som Marselisborg Slot.

Senere blev godset overdraget til hans søn, Constantin Marselis. I den forbindelse blev gården gjort til et baroni. Hverken Gabriel eller sønnen boede på gården, der var ødelagt efter svenskeres og polakkers hærgen. I 1680 blev gården omdøbt til Marselisborg.

I 1699 døde Constantin Marselis uden nogle arvinger, og kong Christian 5. fik derfor gården, som gav den videre til sin søn Ulrik Christian Gyldenløve.

De næste to århundrede skiftede Marselisborg ejere, indtil Aarhus by købte gården og de tilhørende arealer i 1896 for 1.183.750 kroner og 70 øre. Bygningerne blev herefter forpagtet.

Gave til tronfølgerparret

I 1898 blev ti tønder af Marselisborgs 1.200 tønder land skænket som en bryllupsgave fra folket til det nygifte tronfølgerpar Prins Christian den 10. og Prinsesse Alexandrine.

Med i gaven fulgte, at arkitekt Hack Kampamann skulle opføre et slot til de kommende regenter. Det resulterede i Marselisborg Slot, som blev opført i 1899-1902. Tronfølgerparret startede herefter traditionen med at bruge Marselisborg Slot som sommerresidens.

Den omkring 13 hektar store park blev anlagt af anlægsgartner L. Chr. Diederichsen i engelsk stil med store græsplæner omgivet af træer, små søer og lave samt bevoksede små bakker. Parken rummer foruden en række kunstværker, en rosenpark samt en urtehave.

Kongen ville have havudsigt

Kort tid efter overtagelsen af slottet foreslog prinsen at forpagte de 30 tønder land, der lå foran slottet ned mod bugten for at undgå bebyggelse foran slottet. Aarhus byråd godkendte ønsket og der blev lavet en forpagtningskontrakt på ti år mod 40 kroner per tønde land i afgift. Samtidigt fik prinsen forkøbsret til hele arealet, som senere blev til Mindeparken.

Kong Christian 10. tilkøbte i 1913-17 jord og forøgede derved slotsparken og haveområdet bagved slottet til 23,5 tønder land.

Da Alexandrine døde i 1953 overtog kong Frederik 9. slottet og i 1967 overdrog han Marselisborg til den daværende tronfølger Prinsesse Margrethe og Prins Henrik, og Dronningen benytter i dag slottet som sommerresidens.

En folkegave

Marselisborg Slot er en folkegave i den forstand, at projektet blev finansieret af frivillige, økonomiske bidrag. Flere andre danske byer og virksomheder blev hevet ind i projektet, da slottet skulle møbleres, heriblandt: Horsens, Vejle, Randers, Aalborg og Thisted.

Indsamlingen til det nuværende sommerresidens begyndte i efteråret 1897. Det samlede budget for slottet lød på kr 150.000.

Marselisborg Slot blev skænket til “den enhver Tid regerende Konge i Danmark”. Det betyder at det kun er tronarvingen, der kan arve slottet. Det blev oprindeligt kaldt Prinseboligen.

Ikke åbent for offentligheden

Marselisborg godsets jorde omfattede oprindeligt 1.200 tønder land, heribland Marselisborgkvarteret og Marselisborgskovene.

Godset findes dog ikke i dag. I 1904 og 1906 brændte dele af gården og i 1909 brændte laden. Herefter blev resterne revet ned i 1911, og der blev givet plads til etablering af forskellige nybyggerier som var tiltrængt for det ekspanderende Aarhus.

Slottet er ikke åbent for offentligheden, men slotsparken er åben for publikum, når den kongelige familie ikke har residens på slottet. Der er vagtskifte med Den Kongelige Livgarde kl. 12.00 i de perioder, hvor Dronningen opholder sig på slottet.

Kongefamilien bruger flittigt slottet

Til trods for at det er en sommerresidens bliver slottet flittigt brugt. Dronning Margrethe har nemlig tradition for at fejre jul på Marselisborg.

Derudover boede kronprins Frederik også på slottet under sin studietid i Aarhus. Det var egentlig meningen at Kronprinsen kun skulle læse nogle få fag på Aarhus universitet i to semestre, men prinsen valgte at fuldføre hele studiet i statskundskab i Aarhus.

Og mens han gjorde boede han på slottet sammen med sin ven Holger Foss.

Kilde: Kongehuset, Århus Stiftidende & Wikipedia

Del din kommentar

Forsiden lige nu