Minister raser over konge

Minister raser over konge